info@radioreklama.sk |  InStore Online System
 

Produkty

   

InStore Radio

...pre obchodné centrá, predajne, stanice, športoviská.

Dodáme vám systém, ktorý umožňuje riadiť vysielanie hudby a reklamných oznamov tak, aby atmosféra vo vašej prevádzke bola čo najpríjemnejšia a zákazník získal čo najlepšie informácie o možnostiach nákupu. Dodávame hudbu zvlášť vhodnú pre predajné priestory.

Hudobné skladby prispôsobíme vaším predstavám tak, aby sa vaši zákazníci cítili príjemne. Zloženie žánrov dokážeme meniť na požiadanie aj v reálnom čase (samozrejme s nepatrným časovým posunom, ktorý je potrebný na aktualizácie v riadiacom systéme a následnej distribúcii).

Sofistikovaný distribučný systém reklamných oznamov a hudby je riadený aj parametrami, o ktorých rozhodujete práve vy.
 
Kde vysielame?

Prečo In Store Rádio?

Tempo hudby, ktoré je blízke tlkotu srdca človeka podvedome prispieva k tomu, že zákazník ostáva vo vašich priestoroch dlhšie a teda aj viac nakupuje. Viac...
Henrix, s.r.o., Kadnárova 108, 831 06 Bratislava, Slovak Republic
 
 
[Home] [Produkty] [Online vysielanie] [Referencie] [O nás]
 
     
Produkty Online vysielanie Referencie O nás