info@radioreklama.sk |  InStore Online System
 

Produkty

   

Vysielanie reklamných oznamov

Povedzte svojím zákazníkom čo máte nové, aké máte akcie a čo pre nich chystáte. Zákazníci sú už blízko pri vás, stačí im len povedať, čo a kde si majú kúpiť.

Vysielanie je vďaka možnosti priamych zásahov cez riadiaci systém veľmi operatívne. Veľmi pružne dokážeme reagovať na zmeny, ktoré v praxi často nastávajú (zmena reklamy, vypnutie reklamy, operatívne zaradenia reklamného oznamu,...).

Reklamný oznam alebo spot je spravidla vysielaný samostatne s frekvenciou opakovanosti 30 minút (denne odznie v obchodnom centre 24-krát).
 
Kde vysielame?

Prečo In Store Rádio?

Tempo hudby, ktoré je blízke tlkotu srdca človeka podvedome prispieva k tomu, že zákazník ostáva vo vašich priestoroch dlhšie a teda aj viac nakupuje. Viac...
Henrix, s.r.o., Kadnárova 108, 831 06 Bratislava, Slovak Republic
 
 
[Home] [Produkty] [Online vysielanie] [Referencie] [O nás]
 
     
Produkty Online vysielanie Referencie O nás